Voor wie?

 • Ziekenhuizen
 • Zorginstelingen
 • Multifunctionele zorgcentra
 • Huisartspraktijken
 • Zorgverzekeraars
 • Specialistische centra
 • Woningbouwcorporaties
 • Toeleveranciers en nieuwkomers
  op de zorgmarkt
 • Gemeente / overheid